bất động sản biên hòa bat dong san bien hoa
Tin Tức - Tran Gia Chemical Co.,LTD - Hóa Chất Trần Gia

Bạn Đang ở Mục Lưu Trữ: Tin Tức

Nồng độ PH là gì?

Độ PH là chỉ tiêu xác định độ axit hay độ chua của nước, hệ sinh thái bình thường của sinh vật liên quan trực tiếp đến độ PH vì chúng ảnh hưởng đến môi trường sống bình thường của vi sinh vật. Những sinh vật sống dưới nước như: cá, tôm, cua,.. không thể

CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUNG HÒA NƯỚC THẢI

Nước thải thải ra từ nhiều hoặt động sản xuất công nghiệp chứa nhiều axit hoặc kiềm, để tránh nước thải khi thải ra có hàm lượng kiềm và axit cao phá hoại môi trường sinh thái, người ta phải trung hòa nước thải trước khi thải ra môi trường. Ngoài ra quá trình trung

Điều chế nước Javen

Nước Javel được sản xuất tại phòng thí nghiệm Javel, Prais, Pháp bởi nhà khoa học Claude Louis Berthollet. Sau khi cho khí Clo (Cl2) vào dung dịch Natri Cacbonat (Na2CO3) sau đó thu được dung dịch Javel hay có tên quốc tế là Natri Hypoclorite. Trong công nghiệp hiện nay nước Javen được điều