bất động sản biên hòa bat dong san bien hoa
Nồng độ PH là gì?

Nồng độ PH là gì?

Độ PH là chỉ tiêu xác định độ axit hay độ chua của nước, hệ sinh thái bình thường của sinh vật liên quan trực tiếp đến độ PH vì chúng ảnh hưởng đến môi trường sống bình thường của vi sinh vật.

Những sinh vật sống dưới nước như: cá, tôm, cua,.. không thể sống nếu PH vượt qua ngưỡng 4<PH<10, sự thay đổi PH liên quan đến các hóa chất có tính kiềm như xút lỏng (NaOH), Kali hydroxit (KOH) hay Axit Clohydric 32%, Axit Sulfuric 98% (H2SO4), các chất hữu cơ, sự hòa tan của một số anion SO-24, NO-3,… và một số thành phần khác.

Nước tinh khiết ở trạng thái bình thường sẽ bị phân ly theo phương trình sau:

H2O = H+ + OH-.

Giá trị pH của nước được xác định bằng logarit cơ số 10 nồng độ ion H+ theo công thức:

pH = – lg (H+)

Đối với nước cất pH = 7, khi nước chứa nhiều ion H+, pH < 7 và ngược lại, khi nước nhiều OH- (kiềm), pH > 7.

Để xác định nồng độ PH ta thường dùng phương pháp chuẩn độ, điện hóa bằng thiết bị hoặc các loại thuốc thử khác nhau.

Một số nồng độ PH của một số chất ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày:

Chất Độ PH
Nước thoát từ các mỏ -3.6 – 1
Axit ắcquy <1
Dịch vị dạ dày 2.0
Nước chanh 2.4
Cola 2.5
Dấm 2.9
Nước cam hay táo 3.5
Bia 4.5
Cà phê 5.0
Nước chè 5.5
Mưa axit <5.6
Sữa 6.5
Nước tinh khiết 7.0
Nước tinh khiết 6.5 – 7.4
Máu 7.34 – 7.5
Nước biển 8.0
Xà phòng 9.0 -10.0
Amoniac dùng trong sinh hoặt 11.5
Chất tẩy 12.5
Thuốc giặt quần áo 13.5

 

Bình Luận

Bình Luận